Neem contact met ons op
Vorige Volgende
Hero image - VIRO Maritiem Header Small
the performance of technology
Background Image Viro Group
maritiem
industrie- en utiliteitsbouw
machinebouw
machinebouw
project

VIRO Software & Control maakt besturingssoftware voor de baggerindustrie in India


ADANI, een top 10 bedrijf uit India, exploiteert naast elektriciteitscentrales, transportbedrijven en havens ook baggerschepen. IMOTEC leverde de software voor de baggerschepen van ADANI om de zand- en waterpompen aan te sturen, de kleppen op het schip te regelen, de stand van de zuigbuizen te visualiseren en te besturen en de diepgang van het schip automatisch te beheersen. Voor de ontwikkeling van deze software deed IMOTEC een beroep op VIRO. Theo de Vries, afdelingshoofd Software & Control, vertelt over de complexiteit van het project.

Controle over legio procesvariabelen

“De moeilijkheid is vooral, dat je tegelijkertijd veel procesvariabelen moet beheersen”, vertelt Theo de Vries. “Terwijl het baggerschip vaart, zuigt het via twee zuigbuizen een zand- of baggermengsel vanaf de bodem naar binnen, het ruim in. Hierdoor verandert de stabiliteit van het schip. Daarnaast moet het schip de juiste route varen, waarbij de zuigbuizen niet onder het schip mogen komen. Het schip moet uiteraard ook rekening houden met het andere scheepvaartverkeer en zijn externe factoren die invloed hebben op het proces, zoals de stroming en de golfslag. De software die wij hebben ontwikkeld bestuurt de voortstuwing of het roer niet, maar levert de kapitein de informatie aan zodat hij of zij de juiste beslissingen kan nemen en tijdig ingrijpt.”

Balans tussen zand en water

“Belangrijk is ook dat bij het binnenhalen van het zandmengsel de optimale productiviteit behaald wordt. Het is essentieel dat je de kop van de zuigbuis op de juiste diepte houdt. Alleen onder die voorwaarde zuigt het schip het juiste zandmengsel naar binnen. Laat je de kop te veel zakken, dan verstopt de zuigbuis en is er veel schade. Laat je de kop te weinig zakken, dan haal je alleen water naar binnen en ben je water aan het verpompen. Daarnaast heeft de zuigbuis een aantal gewrichten waarvan de hoeken binnen veilige grenzen moeten blijven. Daarmee moet je ook rekening houden.”

Stabiel en productief

“Het zandmengsel komt op het schip en wordt in een ruim gestort. Door kleppen te openen en te sluiten stelt de bemanning in waar het slib heen gaat. Voor de bediening van de kleppen gebruiken zij ‘onze’ software. In het ruim bezinkt het zand en drijft het water naar boven. Via een in hoogte verstelbare afvoerpijp, de overflow, wordt het water gecontroleerd afgevoerd. Op deze manier raakt het ruim vol met het zandmengsel. Het belangrijk om dit goed te verdelen over het schip, zodat de stabiliteit gewaarborgd blijft en de belading met het zandmengsel optimaal verloopt. Door het inregelen van het toerental van de grote baggerpomp heb je invloed op dit proces.”

Van data naar functionele info

“In totaal verwerkt de software ruim 800 IO signalen. De algehele besturing vindt plaats op verschillende plekken, door diverse mensen, die allemaal op het juiste moment moeten beschikken over de juiste informatie. Denk aan de kapitein, de baggermeesters (de bemanning die die de stand van de zuigbuizen controleert) en de mensen bij de motoren. Op basis van de data die de software verwerkt tot informatie sturen deze mensen het proces bij. Dankzij de software beschikken ze over real time informatie. Die wordt taakgericht gepresenteerd op diverse locaties op de boot. Zo kan de bemanning de prestaties van het schip beoordelen en bijsturen. De kapitein kan bijvoorbeeld in zijn eigen stuurhut meekijken tijdens zijn pauze. Er kan ook verbinding met de wal worden gemaakt. Daar zit namelijk de planning die bepaalt hoeveel dagen of weken het baggerwerk duurt.”

Sturen tot en met lossen

De laatste fase in het baggerproces is het lossen van het zandmengsel. Hiervoor zijn er drie opties. Eén: je vaart een eind de open zee op, opent de bodemdeuren en stort het zandmengsel op de zeebodem. Twee: je spuit met het zandmengsel een eiland op, zoals gebeurd is bij de Verenigde Arabische Emiraten. Drie: je perst het zandmengsel naar de wal via een immens lange slang. Al deze drie systemen worden aangestuurd vanuit één geïntegreerd besturingssysteem, dat voor IMOTEC is ontwikkeld door de software-engineers van VIRO.