Neem contact met ons op
Hero image - VIRO Maritiem Header Small
Background Image Viro Group

Privacyverklaring VIRO

VIRO gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, sollicitanten en relaties. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons, als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

VIRO verwerkt uw persoonsgegevens die we van u, uw organisatie of van uw werkgever ontvangen in het kader van opdrachten. Het gaat om onder meer, maar niet gelimiteerd, de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

VIRO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van door u of uw organisatie aan VIRO verstrekte opdracht;
 • Het reageren op een productaanvraag of een verzoek om inlichtingen over adviesproducten;
 • U te adviseren over een opdracht;
 • De registratie en administratieve afhandeling van door u of uw organisatie verstrekte opdracht;
 • Om onze brochure aan u te versturen of om (telefonisch) contact met u op te nemen;
 • Om te corresponderen met u als sollicitant;
 • Om onze nieuwsbrief te versturen indien u ervoor gekozen heeft deze te ontvangen.

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

VIRO bewaart uw gegevens te allen tijden vanuit servicebeleid, zodat we u als opdrachtgever, sollicitant en relatie tijdig kunnen informeren over ontwikkelingen binnen uw vakgebied. U hoeft dan niet opnieuw uw gegevens aan ons door te geven.

Recht van betrokkene(n)

U heeft recht om te vragen om inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens die door VIRO worden verwerkt. Verzoeken met betrekking tot uw gegevens kunt u richten aan [email protected] . VIRO Group reageert binnen 30 dagen op verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering.

Verstrekking aan derden

VIRO verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Wijzigingen

VIRO kan deze Privacyverklaring wijzigen/veranderen. Wij voeren wijzigingen van deze Privacyverklaring door op deze pagina. Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 1 juni 2020.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: [email protected].