Neem contact met ons op
Vorige
Hero image - Viro totaaloplossingen header Factory en plant optimisation
the performance of technology
Background Image Viro Group
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/viro-group-com/assets/downloads/brochures/VIR048.06NL_240429_Industriele-projecten_Website_DIG.pdf VIR048 06 NL 240429 Industriele projecten Website DIG
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/viro-group-com/assets/downloads/brochures/VIR048.13-ENG_240429_Duurzame-Energie_Website_DIG.pdf VIR048 13 ENG 240429 Duurzame Energie Website DIG
constructie & bouwkunde

Bouwpartners waarop je kan bouwen

Bouwen is samenwerken. Een capabel projectteam samenstellen door de juiste expertises en specialisten bij elkaar te brengen. Constructie & Bouwkunde van VIRO adviseert, rekent, ontwerpt en begeleidt bij bouwprojecten en bouwprocessen. Hierbij denken onze engineers continu proactief met u mee.

brochure constructie & bouwkunde
brochure constructie & bouwkunde

Vul hieronder uw mailadres in om de brochure te downloaden

Vul hieronder uw mailadres in om de brochure te downloaden

constructie en bouwkunde

Duurzaam en energiezuinig

Het Klimaatakkoord van Parijs zet in op een klimaatneutraal Europa in 2050. Veel vastgoedeigenaren in de overheid, zorg, industrie en andere sectoren staan hierdoor voor de opgave om hun gebouwen te verduurzamen en energiezuiniger te maken. Dé uitdaging is om dit beheersbaar uit te voeren: binnen realistische kaders van planning, capaciteit, prestaties en kosten.

Lees meer
Duurzaam2 - VIRO NL
constructie & bouwkunde

Projectpartner van initiatief tot oplevering

De afdeling Constructie & Bouwkunde van VIRO buigt zich over uw project van initiatief tot oplevering. We ondersteunen projecten in de woning- en utiliteitsbouw, industrie en civiele bouw. Dit kan gaan om nieuwbouw en aanpassing. Maar ook om bijvoorbeeld herbestemming, renovatie of beheer en onderhoud. We kunnen in elke projectfase aansluiten om een passende invulling te geven aan uw uitvraag voor engineering, de kwaliteit te waarborgen, te helpen om de bouwkosten te beheersen, de voortgang te bewaken.
Portrait of Marco Knipscheer - Viro Group
Marco Knipscheer
Hengelo Mail icon - VIRO NL Mail mij Phone icon - VIRO NL Bel mij
Portrait of Jordi Meulmeester - Viro Group
Jordi Meulmeester
Vlaardingen Mail icon - VIRO NL Mail mij Phone icon - VIRO NL Bel mij
Portrait of Henk Janssonius - Viro Group
Henk Janssonius
Arnhem Mail icon - VIRO NL Mail mij Phone icon - VIRO NL Bel mij
constructie en bouwkunde

Van PvE tot vergunning

Op basis van uw doelstellingen kunnen we een Programma van Eisen opstellen en eventueel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. We maken een schetsontwerp dat we uitvoerig met u bespreken en we nemen dit door voor tijdige feedback. Mocht dat nodig of wenselijk zijn, dan kunnen we daarna een gesprek hebben met de vergunningverlenende instantie(s) om de mogelijkheden verder af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de eisen welstand en het bestemmingsplan. We werken het ontwerp verder uit, maken het gereed voor indiening en dienen de vergunningsaanvraag voor u in bij het bevoegd gezag. Hierbij voeren we alle advies- en ontwerpwerkzaamheden uit en leveren we u alle tekeningen, berekeningen, rapportages en specificaties.

constructie en bouwkunde

Van aanbesteding tot oplevering

Na het doorlopen van de vergunningsprocedure stellen we het bouwkundig bestek/specificatie op. Dit is een passende onderlegger voor de aanbesteding, die we ook voor u kunnen verzorgen. Met ons bestek/specificatie heeft u een gedegen contractstuk voor de offerte en opdracht van de aannemer. Nadat de aannemer geselecteerd is en de opdracht gegund, kan de bouw van start. Tijdens de uitvoering van een project kunnen we u verder ondersteunen met bouwbegeleiding, toezicht, directievoering, veiligheid en de uiteindelijke oplevering.