Neem contact met ons op
the performance of technology
Background Image Viro Group

VIRO Business Program

In realistische stappen naar uw stip op de horizon

00

U wilt stappen maken met uw organisatie. Welke uitdagingen komt u daar bij tegen? Hoe kan Smart Model Based Systems Engineering u verder brengen? Hiervoor bieden we u het VIRO Business Program aan.

1 Analyse waardeketen

Komen waar je wilt begint bij weten waar je staat. Daarom doen we als eerste stap een nulmeting. We analyseren de complete datastroom in het primaire proces

2 Doel vaststellen

De overgang van klantorder gestuurd naar het werken met een modulaire productfamilie heeft impact op alle afdelingen en processen binnen uw organisatie.

3 Roadmap opstellen

Op basis van de verworven inzichten (wat verwachten klanten, waar liggen kansen) en uw strategie definiëren we een modulaire systeemarchitectuur.

Een keer vrijblijvend praten over uw plannen?

Portrait of Sander Snellink - Viro Group
Sander Snellink

Value Engineering

Uw machine krijgt meer waarde voor een lagere kostprijs.

01

We starten onze value engineering met de As-Is inventarisatie. Wat is het bestaande ontwerp van de machine en hoe optimaal is dat? Zijn er mogelijkheden om productiekosten te besparen, functies te integreren en/of de CO2 uitstoot te reduceren?

We analyseren de functies die veel klantwaarde opleveren en bekijken hoe die

1) nog meer waarde kunnen brengen;

2) goedkoper zijn te produceren.

Daarna ontwerpt een gespecialiseerd kernteam van VIRO’s divisie SMBSE uw modulaire productconcept, met gebruikmaking van nieuwe oplossingen en innovatieve ideeën. Hierbij betrekken we ook alvast toekomstige partners in de toeleveringsketen.

Model Based Product Configuration

Op naar modulaire producten en een passende organisatie.

Benieuwd hoe u kunt overstappen op modulaire productie?

02

Nadat bij de value engineering het modulaire model is vastgelegd, ontwerpen onze engineers binnen dit model de individuele modules die samen één schakelbare (matching interfaces) familie vormen.

1 Modular Function Deployment

Vanuit het vertrekpunt ‘integrale modulariteit’ inventariseren we de functionele eisen en de design-eisen per module.

2 Business Process Redesign

De overgang van klantorder gestuurd naar het werken met een modulaire productfamilie heeft impact op alle afdelingen en processen binnen uw organisatie.

3 Software selectie & implementatie

Op basis van de verworven inzichten (wat verwachten klanten, waar liggen kansen) en uw strategie definiëren we een modulaire systeemarchitectuur.

Virtual Commissioning

U signaleert de kansen en risico’s op tijd.

03

We starten onze value engineering met de As-Is inventarisatie. Wat is het bestaande ontwerp van de machine en hoe optimaal is dat? Zijn er mogelijkheden om productiekosten te besparen, functies te integreren en/of de CO2 uitstoot te reduceren?

We analyseren de functies die veel klantwaarde opleveren en bekijken hoe die

1) nog meer waarde kunnen brengen;

2) goedkoper zijn te produceren.

Daarna ontwerpt een gespecialiseerd kernteam van VIRO’s divisie SMBSE uw modulaire productconcept, met gebruikmaking van nieuwe oplossingen en innovatieve ideeën. Hierbij betrekken we ook alvast toekomstige partners in de toeleveringsketen.

Data Driven Manufacturing

U doet inzichten op die u verder brengen.

04

Datagestuurde productie maakt gebruik van harde feiten (data) en robuuste KPI’s om de productieprocessen en besluitvorming aan te sturen. Dit in tegenstelling tot veronderstellingen of anekdotische bewijzen, die doorgaans de traditionele productieprocessen aan- of bijsturen.

Voordelen van data driven manufacturing zijn onder andere:

• meer gestroomlijnde processen

• beter inzicht in de prestaties

• beter lokaliseren van kansen

• eerder verhelpen van problemen

Basis voor modulaire productie

U kunt patronen herkennen die inzicht geven in de doorloopsnelheid, de kwaliteit en de knelpunten van uw productieprocessen.

Zie ook: Hoe verlaagt automatisering je productiekosten? - VIRO NL (viro-group.com)

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen in de transitie naar de modulaire machinebouw?

Digital Twinning

Uw tool voor slimmere productie, onderhoud en design.

05

Een digitale tweeling van een machine of module kan verschillende doelen dienen: virtueel testen bijvoorbeeld. Via een digital twin kunt u het productieproces ook op afstand volgen en analyseren. Om op die manier de planning te optimaliseren, doorlooptijden te verkorten of de meest economische onderhoudsmomenten te voorspellen.

De Digital Twinning specialisten in het SMBSE kernteam doorlopen een aantal doelgerichte stappen met u. We stellen vast:

• waarom u een digital twin wilt maken

• voor welke machine / module / onderdeel

• welke informatie hiervoor nodig is

• hoe we ervoor zorgen dat uw digital twin accuraat functioneert

Zie ook: Hoe verbetert automatisering de kwaliteit van je machines? - VIRO NL (viro-group.com)

Smart Servitization

U creeert nieuwe business cases met uw machines.

06

Bij servitization staat niet het product (uw machine) centraal, maar de behoefte van uw klant. Het principe is bekend: denk aan de koffieautomaat op kantoor. U betaalt voor de bruikleen, de fabrikant zorgt voor onderhoud, reparatie én koffie. Door de nieuwe technologische mogelijkheden maakt servitization ook zijn intrede in de machinebouw.

Het ’versmarten’ van machines via digitalisering en moderne technologie brengt mogelijkheden binnen handbereik om de klant niet alleen een product te verkopen, maar volledig te ontzorgen. Dat gaat verder dan het traditionele (reactieve) onderhoud.

Proces optimaliseren
Bij smart servitization benut u de slimme mogelijkheden van uw machines. Via sensortechnologie en the Internet of Things (IoT) verzamelt u realtime gegevens over het gebruik van de machine. Door deze data te analyseren ontstaan interessante mogelijkheden.

Gericht samenwerken

Succes door samenwerking

Hoe kunnen we maximaal bijdragen aan uw ‘performance of technology’? Hiervoor sparren we eerst met u tot we bij de kern zijn. U neemt ons mee in uw situatie en de essentie van uw uitdaging. Wilt u uw time to market versnellen? Kosten reduceren? Meer doen aan innovatie met zo min mogelijk risico? Meer expertise of flexibiliteit in uw ingenieursteam? Concentratie op de core voor uw team?

Meer over onze samenwerking

Hoe kunnen we maximaal bijdragen aan uw ‘performance of technology’?

VIRO GERICHT SAMENWERKEN 1 - VIRO NL