Neem contact met ons op
Hero image - VIRO Maritiem Header Small
the performance of technology
Background Image Viro Group

VIRO Business Program

In realistische stappen naar uw doelen

Vrijblijvend gesprek over uw plannen?

00

U wilt stappen maken met uw organisatie. Welke uitdagingen komt u daar bij tegen? Hoe kan Smart Model Based Systems Engineering u verder brengen? Hiervoor bieden we u het VIRO Business Program aan.

1 Analyse waardeketen

We starten met een nulmeting: een analyse van de datastromen in uw primaire proces. Via de vergelijking met ons visiemodel Industrie 4.0 brengen we uw verbeterkansen in kaart.

2 Doel vaststellen

Als tweede stap identificeren we uw strategische doel(en): bijvoorbeeld verkorten van de doorlooptijd. Om dit te bereiken stellen we verschillende scenario’s op, waaruit u er één kiest.

3 Roadmap opstellen

We maken een realistische roadmap om uw doel(en) te bereiken. De roadmap brengt u op weg naar een SMART productontwerp en is gebaseerd op draagvlak bij alle stakeholders.

Een keer vrijblijvend praten over uw plannen?

Portrait of Sander Snellink - Viro Group
Sander Snellink

Value Engineering

Meer waarde voor uw machine bij een lagere kostprijs

Benieuwd hoe u meer waarde kunt toevoegen?

01

Verandering in de context van Industrie 4.0 vraagt doorgaans om herijking van de (value) engineering. Die verzorgen wij voor u. We analyseren uw huidige machineontwerp. Kunnen we productiekosten besparen, functies integreren en/of de CO2 footprint reduceren?

We analyseren de functies met meeste klantwaarde en bekijken hoe die

1) nog meer waarde kunnen brengen;

2) goedkoper zijn te produceren.

Vervolgens ontwerpt het engineeringteam van VIRO SMBSE uw nieuwe modulaire productconcept. Hierbij betrekken we ook uw toekomstige toeleveringspartners. Na gezamenlijke tussentijdse evaluaties werken we het model compleet voor u uit.

Model Based Product Configuration

Modulaire producten én een ‘best fit’ organisatie

Benieuwd hoe u kunt overstappen op modulaire productie?

02

In de fase van value engineering is het modulaire basismodel vastgelegd. Binnen dit model gaan onze engineers nu de individuele modules ontwerpen, die samen één homogene en schakelbare familie vormen.

1 Modular Function Deployment

Samen met (vooral) uw mensen van marketing en sales inventariseren we de eisen en verwachtingen van uw klanten. Die integreren we slim, efficiënt en innovatief in de designs per module.

2 Business Process Redesign

De overgang naar het werken met een modulaire productfamilie heeft impact op alle afdelingen en processen binnen uw organisatie. Hiervoor verzorgen we gerichte workshops.

3 Software selectie & implementatie

Ook softwarematig heeft de overgang impact. U gaat werken met een modulaire systeemarchitectuur en een productstructuur die (via een configurator) leidt tot de fysieke modules.

De software- en automatiseringsspecialisten van VIRO verzorgen de selectie en implementatie van de software die hierbij hoort.

Virtual Commissioning

De kansen en risico’s op tijd in kaart

Weten wat Virtual Commissioning u kan brengen?

03

Ons ervaringsadvies: neem uw platform en modulaire producten eerst virtueel in bedrijf. Zo verkort u de Time To Market, voorkomt u eventuele faalkosten, en waarborgt u het draagvlak bij de stakeholders.

Bij de virtuele inbedrijfstelling gebruiken we digitale 3D-simulaties om de mogelijkheden te verifiëren en te valideren en potentiële verbeteringen te identificeren. Dit kan op verschillende niveaus: van de volledige productielijn tot een werkcel of een enkele assemblagetaak.

Bij de virtuele inbedrijfsteling simuleren we ook meteen het samenspel van mechanica, elektronica en besturing. Zodat we ook op dit vlak kansen en gebreken al vroeg signaleren.

Klik hier voor meer informatie over virtual commissioning door VIRO.

Data Driven Manufacturing

Inzichten die u verder brengen

Weten wat Data Driven Manufacturing u kan brengen?

04

Met datagestuurde productie gebruikt u harde feiten (data) en robuuste KPI’s om uw productieprocessen en besluitvorming aan te sturen. Dit geeft meer zekerheid, voorspelbaarheid en rust dan bij de traditionele veronderstellingen of anekdotische bewijzen.

Voordelen van data driven manufacturing zijn onder andere:

  • meer gestroomlijnde processen
  • beter inzicht in de prestaties
  • beter lokaliseren van kansen
  • eerder verhelpen van problemen

Door de toenemende digitalisering is het goed mogelijk om realtime gegevens van uw activiteiten te verzamelen. De winst zit vooral in de inzichten die u hieruit kunt halen: inzichten in onder meer de doorloopsnelheid, de kwaliteit en de knelpunten van uw productieprocessen.

Het VIRO SMBSE team helpt u een datagedreven productieproces in te richten conform de eisen van uw modulaire platform.

Zie ook: Hoe verlaagt automatisering je productiekosten?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen in de transitie naar de modulaire machinebouw?

Digital Twinning

Tool voor slimmere productie, onderhoud en design

Benieuwd hoe Digital Twinning u kan helpen?

05

Een digitale tweeling van een machine of module kan verschillende doelen dienen: virtueel testen bijvoorbeeld. Via een digital twin kunt u het productieproces ook op afstand volgen en analyseren. Om op die manier de planning te optimaliseren, doorlooptijden te verkorten of de meest economische onderhoudsmomenten te voorspellen.

De Digital Twinning specialisten in het SMBSE kernteam doorlopen een aantal doelgerichte stappen met u. We stellen vast:

• waarom u een digital twin wilt maken

• voor welke machine / module / onderdeel

• welke informatie hiervoor nodig is

• hoe we ervoor zorgen dat uw digital twin accuraat functioneert

Zie ook: Hoe verbetert automatisering de kwaliteit van je machines?

Smart Servitization

Nieuwe business cases met uw machines

Meer weten over servitization?

06

Bij servitization staat niet uw machine centraal, maar de behoefte van uw klant. Het principe is bekend: denk aan de koffieautomaat op kantoor. U betaalt voor de bruikleen, de fabrikant zorgt voor onderhoud, reparatie én koffie.

Het ’versmarten’ van machines via digitalisering en moderne technologie brengt mogelijkheden binnen handbereik om de klant niet alleen een product te verkopen, maar volledig te ontzorgen. Dat gaat verder dan het traditionele (reactieve) onderhoud.

Proces optimaliseren
Via sensortechnologie en the Internet of Things (IoT) verzamelt u realtime gegevens over het gebruik van de machine. Door deze te analyseren kunt u bijvoorbeeld voorspelbaar onderhoud of advies over procesoptimalisatie aanbieden.

Product-as-a-Service
Met het aanbieden van Product-as-a-Service (PaaS) stelt u de output van de machine centraal, inclusief onderhoud en service. U maakt prijsafspraken met uw klanten per geproduceerde eenheid aan output.

Gericht samenwerken

Succes door samenwerking

Hoe kunnen we maximaal bijdragen aan uw ‘performance of technology’? Hiervoor sparren we eerst met u tot we bij de kern zijn. U neemt ons mee in uw situatie en de essentie van uw uitdaging. Wilt u uw time to market versnellen? Kosten reduceren? Meer doen aan innovatie met zo min mogelijk risico? Meer expertise of flexibiliteit in uw ingenieursteam? Concentratie op de core voor uw team?

Meer over onze samenwerking

Hoe kunnen we maximaal bijdragen aan uw ‘performance of technology’?

VIRO GERICHT SAMENWERKEN 1 - VIRO NL/BE