Neem contact met ons op
Vorige Volgende
Hero image - VIRO Attractiebouw Header Small
the performance of technology
Background Image Viro Group
attractiebouw
industrie- en utiliteitsbouw
industriële projecten
project

VIRO bouwt mee aan het hoogste reuzenrad in Zuidoost-Engeland

Reuzenradbouw Lamberink verzocht VIRO mee te denken met het ontwerp van een nieuw reuzenrad in Worthing, Zuidoost Engeland. Voor het bestaande 33 meter hoge reuzenrad deden we in het verleden al de sterkteberekeningen. Het rad werd nu opgeschaald naar een hoogte van 46 meter. Het ontwerp werd opgezet door Reuzenradbouw Lamberink; aan ons de vraag om ook nu weer de sterkteberekeningen uit te voeren. Aan het woord zijn Jasper Haselager, senior engineer afdeling Engineering Analysis en Patrick Burghout, Groepsleider afdeling Constructie & Bouwkunde.

Nadat Reuzenradbouw Lamberink het eerste ontwerp had opgeleverd zette de afdeling Engineering Analysis van VIRO een eindige elementen model op van 1d elementen. Via dit ‘draadmodel’ bepaalden we de krachten per onderdeel en maakten we de knikberekeningen. Hiermee konden we een goede inschatting maken van de benodigde profielgroottes en kon Reuzenradbouw Lamberink de eerste aanpassingen aan het ontwerp doorvoeren.

Kritische beoordeling verbindingen

Nu de grove afmetingen van alle onderdelen waren bepaald konden we de verbindingen onder de loep nemen. Bij 9 van de 10 ontwerpen die falen zit de oorzaak in de verbindingen. Voor ons dan ook reden om die heel kritisch te beoordelen. Hiervoor maakten we van alle verbindingen nauwkeurige detailmodellen. Met veel aandacht voor de lassen: altijd al een kritisch onderdeel, en vooral bij constructies waarin vermoeiing kan optreden.

Deze beoordeling neemt over het algemeen veel tijd in beslag omdat het vaak gepaard gaat met veel aanpassingen. Deze stap in het ontwerpproces vraagt om goede samenwerking tussen VIRO en Lamberink om tot een oplossing te komen die naast sterk genoeg ook maakbaar en betaalbaar is. Zodat alle partijen tevreden zijn.

Complete berekeningsrapporten

Nadat alle details waren ontworpen kon Lamberink starten met het lassen. Onze afdeling Engineering Analysis maakte intussen het rapport op met alle berekeningen. Dit rapport is een belangrijk onderdeel in het keuringsproces van het reuzenrad. De resultaten uit de berekeningen zijn beoordeeld conform de Europese en Britse norm EN 13814. Het rapport is gebruikt voor de keuring door TÜV SÜD München en door de lokale instanties in Zuidoost-Engeland.

Het rapport werd opgeleverd aan Lamberink. Zij verzochten ons daarna om ook een fundatieberekening en ontwerp te maken voor het opgeschaalde reuzenrad. In eerste instantie zouden twee van de ondersteuningen van het rad op een bestaande asfaltverharding worden geplaatst. Het lokale bevoegde gezag besloot echter ook voor deze ondersteuningen een paalfundering voor te schrijven.

De afdeling Constructie en Bouwkunde van VIRO ontwierp een constructie die akkoord werd bevonden door het bevoegde gezag en de aannemer. Hierna konden we de Engelstalige berekeningsrapportage - gebaseerd op de lokaal toegepaste normen - en de vorm- en wapeningstekeningen van de fundering opleveren.

Alert reageren tijdens de uitvoering

Ook nadat de documenten waren opgeleverd bleef VIRO betrokken bij het project. Tijdens uitvoering bleek dat de aannemer de wapening anders had uitgevoerd dan was opgegeven. Na herberekening en bijstelling van de resterende wapening is de constructie alsnog uitgevoerd volgens de constructieve veiligheidseisen.

Na de oplevering van de fundaties draaide het nieuwe rad voor het eerst in de zomer van 2019: met veel succes. In het najaar werd het rad gedemonteerd om komend voorjaar weer te worden opgebouwd.

.