Neem contact met ons op
Vorige Volgende
Hero image - VIRO Maritiem Header Small
the performance of technology
Background Image Viro Group
water
procesindustrie
milieu
industrie- en utiliteitsbouw

Metamorfose voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie

Bij het zuiveren van rioolwater is veel te winnen. Denk bijvoorbeeld aan de terugwinning van herbruikbare grondstoffen. Aan energiebesparing bij het zuiveringsproces. Of aan een schonere kwaliteit restwater. Nieuwe technologieën dragen bij aan deze en andere doelen. “VIRO helpt Waterschapsbedrijf Limburg met het voorwerk voor hun nieuwe proefopstellingen.”

Ruben Bakx is Groepsleider Constructie & Bouwkunde bij ingenieursbureau VIRO. Hij is met een team van vijf collega’s betrokken bij de ombouw/herinrichting van een RWZI-station van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). “Het station krijgt een bestemming als proeflocatie voor vernieuwende waterprocessen. Hiervoor wordt onder meer een oxidatiebed gesloopt dat niet meer in bedrijf was. Zo komt er ruimte vrij voor een aantal proefopstellingen en een semipermanent bedrijfsgebouw met onder meer een ruimte voor laboratoriumwerkzaamheden. De andere installaties op het terrein blijven gewoon in bedrijf.”

Gevraagd: civiel engineer

Het project kwam bij VIRO via Eliquo Water & Energy: “Zij doen de gedeeltelijke ombouw/herinrichting van de RWZI en hadden een uitvraag voor een civiel engineer. Dit soort opdrachten kan VIRO goed invullen. Nadat ik het werk zelf had opgestart konden we er in een later stadium twee toezichthouders, een engineer en twee modelleurs op zetten.” Het waterschapsbedrijf en Eliquo hadden de plannen al klaar. VIRO hielp om de uitvoeringseisen op te stellen. De werkpakketten die daaruit voortkwamen gingen naar de sloop- en bouwaannemers: “Daarnaast is onze taak de naleving van de werkpakketten op de bouw te begeleiden en in de gaten te houden.”

Constructief en civiel

Het team van VIRO was ook betrokken bij het opzetten van het sloopplan. Het bureau houdt bovendien toezicht op de sloop: “Die moet op de juiste manier plaatsvinden, asbest en verontreinigde elementen moeten correct worden afgevoerd, enzovoort. Er zit nog wel wat spanning bij de sloopwerkzaamheden. De bestaande omringende bouwwerken mogen geen schade oplopen. Dit geldt ook voor bouwwerken in de omgeving van het RWZI terrein. Dat is onderdeel van het eisenpakket voor het sloopbedrijf.” VIRO neemt ook het bouwkundige constructieve en civiele deel van de werkzaamheden voor haar rekening. De opdracht voor het semipermanente bedrijfsgebouw werd neergelegd bij unitbouwer De Meeuw: “Daarin hebben we onze kennis gedeeld. Aan welke eisen moet het gebouw precies voldoen, hoe voldoet het gebouw aan het Bouwbesluit, enzovoort.”

Geluidsmetingen

De tekeningen voor de aanleg van het terrein zijn ook afkomstig van VIRO. ”We beheren het 3D-model. De ondergrondse leidingen zijn aanwezig vanuit de bestaande situatie. We bekijken hoe je het hemelwater het beste kunt afvoeren, tekenen de putjes in, de klinkerverharding, dat soort zaken. Bij de aanleg van de infrastructuur treden we op als toezichthouder.” De betrokkenheid van VIRO heeft nog een andere kant: ”In de loop van de tijd zijn hier steeds meer installaties gekomen. WBL beseft dat dit geluidsoverlast kan veroorzaken. Ze willen de mate van het omgevingsgeluid graag in kaart hebben. Hiervoor gaan we geluidsmetingen uitvoeren.” Ruben kijkt met een goed gevoel naar het project: ”Het is mooi dat we dit soort duurzaamheidsprojecten oppakken. Dit project krijgt mogelijk een vervolg naar een ander project. Het voelt goed als je iets kunt betekenen in dit soort opdrachten.”