Neem contact met ons op
Hero image - VIRO Maritiem Blur Small
Background Image Viro Group

U huurt individuele capaciteit en kennis met de backing van de expertise in onze organisatie

Op deze manier vult u uw team van engineers aan met de kwaliteiten van de engineers die u nodig heeft, versterkt met de ervaring van hun collega’s. Voor zolang dit nodig is. Deze manier van werken gaat net wat verder dan detachering.

VIRO GERICHT SAMENWERKEN 1 - VIRO NL

We engineeren uw project of een fase hiervan onder uw regie

U geeft aan wat uw uitdaging is. Vanuit een dialoog voeren wij dit met een efficiënte urenbesteding voor u uit op onze vestigingen. U ontvangt wekelijks een voortgangs- en kostenoverzicht met een prognose van het verdere verloop.

VIRO GERICHT SAMENWERKEN 2 - VIRO NL

U kiest voor co-development: langdurige samenwerking met wederzijds commitment


We gaan een vaste relatie aan waarvoor wij investeren in tijd en kennis. Een vaste kleine kern van proactieve VIRO-medewerkers verdiept zich in uw producten, systemen, processen en methodieken en integreert ook persoonlijk in uw organisatie. Dit kernteam verspreidt zijn kennis en ervaringen binnen VIRO en we gaan mensen rouleren. Uw pool van goed ingevoerde VIRO-medewerkers groeit, geruggesteund door onze multidisciplinaire organisatie. Hiermee neemt de flexibiliteit van uw organisatie sterk toe. De groeiende expertise en synergie verhogen de efficiency en effectiviteit van de samenwerking.

VIRO GERICHT SAMENWERKEN 3 - VIRO NL

We nemen de engineering van uw project aan voor een vaste prijs

We leggen ons toe op speciaalprojecten waarvoor geen standaardoplossingen bestaan. Binnen deze aannemingsovereenkomst nemen wij de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Logisch dus dat risicomanagement een wezenlijk onderdeel is van onze aanpak. We engineeren uw project in fasen. Voor elke fase bepalen we de essentiële risico’s en beheersmaatregelen. Op basis hiervan ontvangt u een budgetinschatting voor het totale project. We ronden elke fase compleet af, zodat u bij elke fasewisseling vrij kunt bepalen hoe en met wie u uw project wilt voorzetten. In elke volgende fase wordt de budgetbepaling voor uw totale investering ook steeds nauwkeuriger.

VIRO GERICHT SAMENWERKEN 4 - VIRO NL

We nemen uw project aan en verzorgen de turnkey levering


Om de beheerslast volledig bij u weg te nemen kunnen we aanvullend op onze engineering ook de levering van de hardware verzorgen. We begeleiden dan de productie, FAT, ingebruikname en technische nazorg. Afhankelijk van uw wensen en de businesscase fungeren we als hoofdaannemer en leveren we met CE-verklaring, of bent u zelf de producent volgens CE en verzorgen onze projectmanagers de bijbehorende werkzaamheden uit uw naam.

VIRO GERICHT SAMENWERKEN 5 - VIRO NL